Illustrating a story

ביום שמיים כחולים שטוף אור יצאתי מביתימהמקום בו עמדתי, לא רחוק מהנהר ראיתי שני עצים, השמאלי צעיר יותר מהימניפריחתם היתה דלילה ולכן מבעד לענפיהם ניתן היה להביט בנוף שמעבר לנהר: בין העצים הכהים בצד השמאלי, התגלתה וילה בעלת שלושה אגפים לפחות ומימינה,בתוך סבך העצים הירוק הציץ בנין המשרתיםעל החוף הפרוש לפניהם עמדו 3 דמויות זעירות, זוג ועוד אחת בנפרד. בשל גודלן,לא הצלחתי להבחין מה מינן או גילןכל מראה הגדה שמעבר לנהר השתקף במימיובמרחק לא רב ממני, על גדות הנהרמצד שמאל לעצים, עמדה אישה בשמלה אדומה וכובע, נושאת תיק גב גדול, ומצד ימין לעצים כרע גבר שאת פעולתו לא הצלחתי לזהות.

IMG_0821